To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
SMANAGER.pl - oficjalne forum dyskusyjne

Turnieje Sm'a - NASTOLIGA - forum rozgrywkowe

albor - 2010-08-28, 19:03
Temat postu: NASTOLIGA - forum rozgrywkowe
LINK DO FORUM DYSKUSYJNEGO => NASTOLIGA LIVE!
Pierwszy post na wskazanym wyżej wątku dyskusyjnym zawiera tabelę wszechczasów Nastoligi,
po niej następują archiwa rozgrywek.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODIUM SEZONU 32 :


Demogorgon Wrocław mistrzem NASTOLIGI!

ANDY Bydgoszcz wicemistrzem

Paulos Bydgoszcz brązowym medalistą

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ARCHIWUM ROZGRYWEK NASTOLIGI

TABELA WSZECHCZASÓW
OST. 5 SEZONÓW Z TABELI WSZECHCZASÓW
Sezon 0 Nastoligi!
Sezon 1 Nastoligi!
Sezon 2 Nastoligi! (PODSUMOWANIE + STATYSTYKI KAŻDEJ LIGI by aśka1989)
Sezon 3 Nastoligi!
Sezon 4 Nastoligi!
Sezon 5 Nastoligi!
Sezon 6 Nastoligi! (STATYSTYKI I i II Liga by aśka1989, V Liga by baszkiria)
Sezon 7 Nastoligi! (STATYSTYKI I i II Liga (przed ostatnią kolejką), II Liga+podsumowanie by aśka1989)
Sezon 8 Nastoligi!
Sezon 9 Nastoligi! (STATYSTYKI I Liga, II Liga, III Liga, IV Liga by Konrad369)
Sezon 10 Nastoligi! (STATYSTYKI I Liga by aśka1989)
Sezon 11 Nastoligi! (STATYSTYKI I Liga, II Liga, III Liga by aśka1989)
Sezon 12 Nastoligi! (STATYSTYKI I Liga, II Liga by aśka1989)
Sezon 13 Nastoligi!
Sezon 14 Nastoligi!
Sezon 15 Nastoligi!
Sezon 16 Nastoligi!

Jak powstała Nastoliga? - artykuł Albora


NASTOLIGA - Liga nastoli

Liga przeznaczona dla zawodnków nastoletnich. Nastolatkowie jakże często z racji młodego wieku są piątym kołem u wozu. Wystawiani w sparingach dla utrzymania formy nie stanowią o sile swych zespołów. Nastoliga to rozgrywki właśnie dla nich. To rozgrywki, w których starsi młodzieżowcy są ledwie tolerowani, a seniorzy niemile widziani.
To szansa konfrontacji pomiędzy najmłodszymi, możliwość porównania posiadanych talentów i perspektyw na przyszłość.
Co ważne Nastoliga to nie puchar - to nie są rozgrywki, do których co sezon trzeba się zgłaszać. To jest hierarchiczna liga, w której dla każdego zespołu znajdzie się odpowiednio dopasowany poziom rozgrywek dla zapewnienia emocji płynących z rywalizacji. Zespoły zgłoszone do NASTOLIGI pozostają w jej strukturach do czasu, gdy same nie postanowią z niej zrezygować. W zależności od osiągnięć zakończonego sezonu startują w nowym sezonie na wywalczonym przez siebie poziomie ligowym.

NASTOLIGA rozgrywana jest w grupach 6- lub 8-zespołowych w systemie ligowym z rewanżami i punktami bonusowymi za dwumecz. Zmodyfikowany system awansów został tak skonstruowany, aby zapewniał dużą rotację gwarantującą utrzymanie wyrównanego poziomu w obrębie poszczególnych lig.

GŁÓWNE ZASADY NASTOLIGI

W meczach NASTOLIGI mogą brać udział wszyscy zawodnicy na następujących zasadach:
- zawodnicy nastoletni (wiek 16-19) - ich dorobek punktowy stanowi dorobek meczowy (pozytywny),
- zawodnicy młodzieżowi starsi (wiek 20-21) - ich dorobek punktowy nie jest liczony do wyniku meczowego (dorobek punktowy neutralny),
- seniorzy (wiek 22 i więcej) - ich dorobek punktowy jest liczony na minus do wyniku meczowego (dorobek punktowy negatywny).

Jak wynika z powyższego nie ma ograniczeń ilościowych dla poszczególnych grup wiekowych zawodników, ale trzeba sobie zdać sprawę, że każdy 1 punkt zdobywany przez seniora punktującego w takim meczu będzie kasował 1 punkt uzyskany przez zawodników nastoletnich. Dlatego wystawienie seniorów do takiego meczu praktycznie skaże zespół na porażkę.

Jeżeli zapunktowało więcej niż 2 juniorów starszych, to ten z najwyższym wynikiem punktowym jest traktowany jako senior i punkty przez niego zdobywane są odejmowane od dorobku nastoli.

Np. W przypadku wystawienia trzech juniorów starszych za seniora zostanie policzony ten, który zdobędzie najwięcej punktów biegowych. W przypadku wystawienia czterech - za seniorów uznaje się tych dwóch, którzy zdobyli najwięcej punktów biegowych.

Sezon NASTOLIGI startuje po 1 kolejce nowego sezonu i kończy się przed ostatnią, 18 kolejką tegoż samego sezonu. Oprócz odmiennej zasady ustalania wyniku meczowego punktowanie zespołów w tabeli ligowej odbywa się na identycznej zasadzie, co punktowanie zespołów w tabelach oficjalnych rozgrywek ligowych z uwzględnieniem punktów bonusowych. Także wszystkie zasady dotyczące rozgrywania meczów, dokonywania zmian, wprowadzania jokera pozostają nienaruszone. Należy jednak pamiętać, że jeśli zawodnik seniorski pojedzie jako Joker i zdobędzie w takim biegu 6 punktów to licząc wynik meczowy owe 6 punktów trzeba będzie odjąć od dorobku punktowego nastolatków jego zespołu.

Mecze NASTOLIGI odbywają się w poniedziałki, jednak wszystkie zespoły umawiając się na mecze mają pełną swobodę wyboru terminu spotkań.
Każda następna kolejka odbywa się cotygodniowo.

ZASADY ORGANIZACJI SPOTKAŃ NASTOLIGI

1. Zespoły skojarzone w terminarzu powinny umówić swój mecz możliwie najbliżej terminu wyznaczonego dla rozgrywanej tym meczem kolejki spotkań. Obowiązek umówienia meczu w zakresie wygenerowania wyzwania dla rywala spoczywa na obu skojarzonych zespołach.

2. Terminem rozgrywania każdej kolejki jest PONIEDZIAŁEK.
Ostatecznym terminem umawiania meczów na daną kolejkę jest PIĄTEK przed terminem kolejki następnej.

3. WERYFIKACJA SPOTKAŃ każdej kolejki Nastoligi odbywa się w pierwszą SOBOTĘ po terminie kolejki. Jeśli w pierwszą SOBOTĘ po terminie kolejki mecze do niej przypisane pozostają nadal nie rozegrane i nadal nie umówione, to po ustaleniu przyczyn nie umówienia i nie rozegrania spotkania jego wynik zostanie zweryfikowany na obustronny lub jednostronny walkower. Za walkower uznajemy wynik równoznaczny wynikowi meczowemu 0:40.

4. W przypadku braku umówienia meczu, aby uniknąć kary w postaci walkowera, uczestnik NASTOLIGI powinien co najmniej na dzień przed tą kolejką (najpóźniej w NIEDZIELĘ) wygenerować w SM wyzwanie na mecz dla rywala i takie wyzwanie skopiować-wkleić tekstowo TU, na forum rozgrywkowe NASTOLIGI.
Zajętość terminu poniedziałkowego nie jest argumentem usprawiedliwiającym brak wyzwania, należy znaleźć jakikolwiek najbliższy wolny termin i wygenerować wyzwanie by wkleić je tekstowo na forum.

5. Jeśli mecz został umówiony w terminie innym niż ustalony termin kolejki, to termin meczu powinien zostać podany do wiadomości na forum rozgrywkowym NASTOLIGI wg wzoru:
Data Nr Nastoligi nr kolejki Gospodarz-Gość

Jeśli doszło do umówienia meczu w terminie zgodnym z terminarzem, to nie ma potrzeby zaśmiecać forum informacjami na ten temat.

6. Po zakończeniu każdego meczu NASTOLIGI wynik spotkania powinien zostać zweryfikowany wg zasad punktacji ustalonych w założeniach NASTOLIGI i podany do wiadomości na forum wg wzoru
Nr_Nastoligi Nr_kolejki Gospodarz-Gość wynik

Obowiązek weryfikacji wyniku i podania go do wiadomości na forum rozgrywkowym NASTOLIGI spoczywa na obu uczestnikach meczu. Wystarczy podanie wyniku zweryfikowanego - nie ma potrzeby podawania wyników przed weryfikacją, gdy się różnią.

Punktacja meczowa zespołu = (Suma punktów zawodników nastoletnich) - (Suma punktów zawodników uznawanych za seniorów)
Gdy suma punktów zdobytych przez zawodników uznawanych za seniorów jest większa niż suma punktów zdobytych przez nastolatków, to za wynik punktowy zespołu przyjmujemy 0 (zero)


Za aktualizację terminarzy, tabel, zestawów par itp. odpowiada organizator ligi (Andy.bdg) lub osoba przez niego upoważniona.
Organizator zastrzega, że wyniki odbytych spotkań, które nie zostały podane do wiadomości na forum rozgrywkowym Nastoligi nie będą uwzględniane w tabelach Nastoligowych. Mecze te będą traktowane jak mecze umówione ale nie rozegrane, co znaczy, że w Nastolidze nie będą podlegały weryfikacji, a w Nastol Cup jako nie rozegrane będą promowały do dalszej fazy zespół gości.



ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE NASTOLIGI

PRZEKRACZALNOŚĆ TERMINÓW WERYFIKACJI
Weryfikacja spotkań odbywa się zawsze w pierwszą sobotę po wyznaczonym terminie tych spotkań. Te terminy weryfikacji są przekraczalne. Warunkiem dopuszczającycm mecz, który nie został rozegrany przed terminem weryfikacji jest sprawdzalny (w SM) fakt umówienia tego meczu.
Punktów krytycznych w rozgrywkach nie da się jednak przesuwać w czasie, więc są one realizowane bez względu na stan rozegrania meczów. Dlatego w punkcie krytycznym rozgrywek za podstawę do rozpisania baraży lub kolejek finałowych brany jest kształt tabel nastoligowych w momencie weryfikacji nawet jeśli zespoły nie mają rozegranego kompletu spotkań. Wyniki meczów po terminie, które uzupełnią poprzednią fazę rozgrywek, są zaliczane w tabelach, ale nie mają już wpływu na zapadłe wcześniej decyzje dotyczące kwalifikacji do czwórek czy do meczów barażowych.
Jeśli więc uczestnik Nastoligi zgadza się na poweryfikacyjne rozegranie meczu to musi mieć świadomość, że tych punktów meczowych może mu zabraknąć w punkcie krytycznym, od którego zależy dalszy los jego zespołu w rozgrywkach. Tym samym w momencie umówienia meczu po terminie weryfikacji problem braku punktów w tabeli jest problemem uczestników, a nie problemem organizatora.
Jeśli uczestnik nie zgadza się na proponowany przez rywala termin poweryfikacyjny to powinien:
po 1 = po prostu nie umawiać tego meczu w terminie poweryfikacyjnym
po 2 = zdać się na wyniki weryfikacji, która zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami.


WYNIK ZEROWY I WALKOWERY
Każdy zespół, który uzyska wynik meczowy równy 0 (zero) każdorazowo otrzyma ostrzeżenie. Walkower oznacza wynik 40:0, więc jeśli zespół zostanie ukarany walkowerem, to również osiągnie zerowy wynik meczowy, a tym samym również otrzyma ostrzeżenie. Wszystkie ostrzeżenia będą przedstawiane za pomocą wykrzykników dostawianych do loginu uczestnika w tabeli ligowej. Liczba wykrzykników będzie oznaczała liczbę ostrzeżeń.
Za każdym razem, gdy któryś z zespołów w ciągu jednego sezonu otrzyma 4 ostrzeżenia, zespół ten zostaje odrzucony z rozgrywek, a w nowym sezonie zespoły niżej sklasyfikowane zostają przesunięte w hierachii do góry by wypełnić jego miejsce.
Uzyskanie 4-tego ostrzeżenia eliminuje uczestnika z Nastoligi w trybie natychmiastowym oraz powoduje, że wszystkie mecze z jego udziałem zostają zweryfikowane jako walkowery na korzyść rywali jego zespołu.
Za każdym razem, gdy któryś z zespołów w ciągu całego sezonu otrzyma 3 ostrzeżenia, zespół ten zostanie na koniec sezonu dodatkowo zdegradowany o 1 poziom ligowy, a zespoły niżej sklasyfikowane zostaną przesunięte w hierachii do góry by wypełnić jego miejsce. Zatem do 3 razy sztuka.

MECZE BARAŻOWE
Nie przyznaje się ostrzeżeń z tytułu rozgrywania meczów barażowych. W przypadku nie umówienia meczów barażowych we wskazanym terminie wyniki tych meczów zostaną zweryfikowane przez wskazanego uczestnika rozgrywek (ja lub kto inny). Pod uwagę będzie brana gotowość do rozegrania meczu (deklaracje zainteresowanych, czas last on-line, wolny termin poniedziałkowy).

PORZĄDEK ZESPOŁÓW W NASTOLIGACH
O zajmowanym miejscu w tabeli Nastoligi decyduje w pierwszej kolejności: liczba zdobytych punktów meczowych wraz z punktami bonusowymi; w drugiej kolejności: różnica punktów biegowych; w trzeciej kolejności: liczba zdobytych punktów biegowych. Przy równej ilości powyższych przyznawane są miejsca ex equo.
Porządek zespołów dla potrzeb ustalenia składów poszczególnych Nastolig w nowym sezonie oraz dla potrzeb zastosowania przesunieć wynikających z rezygnacji, karnych eliminacji i degradacji ustalany jest w obrębie każdej funkcjonującej w zakończonych rozgrywkach Nastoligi, w oparciu o wyniki zakończonych rozgrywek, po rozstrzygnięciu wszystkich awansów i spadków, również tych wynikających z meczów barażowych, według następujących kryteriów:
po 1 - zespoły utrzymujące się w danej Nastolidze - na czele
po 2 - zespoły zdegradowane z Nastolig wyższych - za nimi
po 3 - zespoły awansujące z Nastolig niższych - na końcu

NOWI UCZESTNICY
Nowi uczestnicy przyjmowani są od dołu hierarchii w kolejności ustalonej wg kolejności zgłoszeń lub poprzez eliminacje.
Zespoły zajmujące w zakończonych rozgrywkach miejsce ostatnie (6/6 lub 8/8) w przedostatniej Nastolidze oraz miejsce przedostatnie (5/6 lub 7/8) w ostatniej Nastolidze ustępują pierwszeństwa najwyżej 6 zespołom nowozgłoszonym do rozgrywek nowego sezonu.
Zespół zajmujący w zakończonych rozgrywkach miejsce ostatnie (6/6 lub 8/8) w ostatniej Nastolidze ustępuje pierwszeństwa wszystkim nowozgłoszonym zespołom.

OBOWIĄZEK POSIADANIA DMUCHANYCH BAND
Zespoły nie posiadające na swoich stadionach dmuchanych band mogą zostać niedopuszczone do rozgrywek, a jeśli zostaną dopuszczone, to do momentu zbudowania dmuchanych band wszystkie mecze przewidziane jako mecze "u siebie" zostaną zmienione na mecze "na wyjeździe" bez odwrócenia stron w meczu rewanżowym.
Innymi słowy nie przewiduję zmuszania kogokolwiek do jazdy na torach bez band.
Jeśli jednak rywal takiego zespołu wyrazi zgodę na rozegranie meczu na stadionie bez band, to nie będzie żadnych przeszkód do realizacji takiego rozwiązania.

KWESTIE SPORNE
1. W razie zaistnienia sytuacji spornej wymagającej weryfikacji i podjęcia kluczowej decyzji, dokonuje tego zdając się na własny osąd i poczucie sprawiedliwości organizator lub osoba go reprezentująca.
2. Jeśli rozstrzygnięcie sytuacji spornej ma lub może mieć wpływ na sytuację klubu prowadzonego przez decydenta powołuje się do życia komisję, która zwykłą większością głosów podejmie decyzje w spornej sprawie.
3. Do komisji wybiera się członków - uczestników Nastoligi w liczbie nie większej niż aktualna liczba poziomów ligowych Nastoligi. Członkiem komisji nie może być uczestnik, którego zespół jest bezpośrednio zainteresowany wynikiem rozstrzygnięcia sporu.
4. O wyborze członków komisji decyduje organizator lub osoba go reprezentująca biorąc pod uwagę staż nastoligowy uczestników oraz zajmowane przez nich miejsca w tabelach Nastoligi domyślnie równoznaczne ze stopniem zaangażowania w rozgrywki.

pawelek - 2010-10-08, 11:50
Temat postu: SCHEMAT ROZGRYWEK NASTOLIGI
SCHEMAT ROZGRYWEK NASTOLIGI

Liczba lig i uczestników jest uzależniona od ilości pozostających uczestników i nowych zgłoszeń. W każdym przypadku rozgrywki ligowe Nastoligi rozgrywane są wg zasady podziału na rundę pierwszą i drugą rundę - rewanżową, która rozgrywana jest w kolejności odwrotnej względem rundy pierwszej. Oznacza to, że w danej fazie rozgrywek rewanżem do kolejki pierwszej jest kolejka ostatnia w tej fazie, do kolejki drugiej jest kolejka przedostatnia, pozostałe kolejki analogicznie.

Założenia czasowe dla lig 6-zespołowych:
Faza zasadnicza trwa 10 tygodni, w których zespoły rozgrywają ze sobą mecze każdy z każdym, mecz i rewanż. Dorobek punktowy zgromadzony podczas 10 kolejek stanowi o ostatecznej kolejności w tabelach, a także o prawie do awansów, spadków czy meczów barażowych.

Założenia czasowe dla lig 8-zespołowych:
Faza zasadnicza sezonu trwa 10 tygodni, w których rozgrywanych jest 10 kolejek NASTOLIGI.
Dzieli się ona na fazę wstępną obejmującą 6 kolejek i fazę finałową obejmującą 4 kolejki.
W fazie wstępnej zespoły dzielone są na dwie 4-zespołowe grupy (a i b) które podczas kolejek 1-6 Nastoligi rozgrywają ze sobą spotkania każdy z każdym mecz i rewanż.
Zasada podziału na grupy fazy wstępnej:
zespoły na pozycjach 1, 4, 6, 7 tworzą grupę a;
zespoły na pozycjach 2, 3, 5, 8 tworzą grupę b.
Po fazie wstępnej dokonywany jest podział na czwórki lepsze i czwórki gorsze poprzez wyodrębnienie 2 zespołów lepszych i 2 zespołów gorszych z grup a i b.
W fazie finałowej w obrębie tak wybranych czwórek zespoły z różnych grup rozgrywają między sobą mecze i rewanże stanowiące kolejki 7-10 Nastoligi
Dorobek punktowy uzyskany w fazie wstępnej zostaje zachowany i zbilansowany z dorobkiem fazy finałowej i jako taki stanowi o ostatecznej kolejności w tabelach.
W fazie finałowej czwórki lepsze rywalizują o miejsca 1-4, a także o pozycje medalowe lub awanse, natomiast czwórki gorsze rywalizują o pozycje 5-8 jednocześnie walcząc o utrzymanie.

Po fazie zasadniczej rozgrywek następuje 1 tydzień przerwy na dokończenie rozgrywek i umówienie meczów barażowych.
Kolejne 2 tygodnie zajmuje rozegranie meczów barażowych wraz z rewanżami.


SCHEMAT ROZGRYWEK

1 Nastoliga
1N.1 Mistrz - Złoto
1N.2 Wicemistrz - Srebro
1N.3 Brąz
1N.4 utrzymanie
1N.5 utrzymanie
1N.6 baraż o utrzymanie z 2N.2 lub 2N.3
1N.7 spadek -1
1N.8 spadek -2

2 Nastoliga
2N.1 awans +1
2N.2 baraż o awans z 1N.6 lub 3N.1 (wybiera rywala)
2N.3 baraż o awans z 1N.6 lub 3N.1 (rywal pozostały po wyborze)
2N.4 utrzymanie
2N.5 utrzymanie
2N.6 baraż o utrzymanie z 3N.3
2N.7 spadek -1
2N.8 spadek -2

3 Nastoliga
3N.1 gwarantowany awans +1, baraż o awans +2 z 2N.2 lub 2N.3
3N.2 awans +1
3N.3 baraż o awans z 2N.6
3N.4 utrzymanie
3N.5 utrzymanie
3N.6 baraż o utrzymanie z 4N.3
3N.7 spadek -1
3N.8 spadek -2 (jeśli 3N jest przedostatnią Nastoligą patrz dalej)

Kolejne ligi analogicznie jak 3N z tą różnicą, że
XN.1 zwyciezca ma gwarantowany awans +2 (o dwa poziomy ligowe bez barażu)

ponadto:

Przedostatnia (Z-1) Nastoliga
(Z-1)N.1 awans +2 (nie dotyczy gdy przedostatnią Nastoligą jest 3N)
(Z-1)N.8 w nowym sezonie ustępuje miejsca w sposób analogiczny jak ZN.7

oraz

Ostatnia Z-Nastoliga (przy niepełnej obsadzie może być zorganizowana na odmiennych zasadach)
ZN.1 awans +2
ZN.2 awans +1
ZN.3 baraż o awans z (Z-1)N.6
ZN.4 utrzymanie
ZN.5 utrzymanie
ZN.6 w nowym sezonie ustępuje miejsca 3 zespołom nowo zgłoszonym do rozgrywek
ZN.7 w nowym sezonie ustępuje miejsca 6 zespołom nowo zgłoszonym do rozgrywek
ZN.8 w nowym sezonie ustępuje miejsca wszystkim zespołom nowo zgłoszonym do rozgrywek

W przypadku zastosowania lig 6-zespołowych
zespół N.4 będzie traktowany wg powyższego schematu jak N.6, lecz w ostatniej N-lidze uzyska utrzymanie,
zespół N.5 (przedostatni) będzie traktowany wg powyższego schematu jak N.7,
a zespół N.6 (ostatni) będzie traktowany wg powyższego schematu jak N.8


Zespoły
- ostatni z przedostatniej Nastoligi oraz
- przedostatni z ostatniej Nastoligi
ustępują miejsca najwyżej 6 nowo zgłoszonym zespołom.
Zespół
- ostatni z ostatniej Nastoligi
ustępuje miejsca wszystkim nowo zgłoszonym zespołom.


W pierwszym terminie barażowym zespoły niżej notowane (aspirujące do awansu) podejmują na swoich torach zespoły wyżej notowane (broniące się przed spadkiem).
W terminach rewanżowych meczów barażowych zespoły wyżej notowane podejmują na swoich torach zespoły niżej notowane.

SCHEMAT ROZSTAWIENIA ZESPOŁÓW W ROZGRYWKACH NASTOL-CUP

Andy.bdg - 2017-12-18, 23:30

NASTOL CUP - SEZON 31

ZASADY NASTOL CUP
Gospodarzem każdego meczu jest zespół niżej notowany w NASTOLIDZE.
Podstawą wyboru gospodarza jest bieżąca klasyfikacja nastoligowa (po dokonaniu sobotniej weryfikacji).
Wynik meczu ustalany jest w oparciu o zasady punktacji stosowane w NASTOLIDZE.
Jeden mecz rozstrzyga o awansie, a wynik remisowy promuje zespół gości.
Zespół przegrany lub remisujący w roli gospodarza odpada z rozgrywek.
Domyślnym terminem rozgrywania meczów Nastol Cup jest CZWARTEK.
Weryfikacja nie rozegranych spotkań odbywa się w drugą SOBOTĘ po terminie wyznaczonym dla rundy spotkań.
Mecz można rozegrać w dowolnie wybranym przez siebie terminie, ale nie ma możliwości przekroczenia terminu weryfikacji.

O przyznaniu walkowera decydują:
1. Zajętość wyznaczonego czwartkowego terminu NASTOL CUP.
Jeśli jeden z rywali NASTOL CUP ma już zajęty wyznaczony termin czwartkowy, a u drugiego termin ten pozostaje ciągle wolny, to ów drugi powinien niezwłocznie taki fakt zaanonsować na forum rozgrywkowym NASTOLIGI.
Jeżeli fakt jednostronnej zajętości terminu zostanie odnotowany przez organizatora, odpowiedzialność za rozegranie meczu i ryzyko walkowera spada całkowicie na zespół, który pierwszy termin zajął.
Dopiero po odnotowaniu tego faktu zespół anonsujący może swobodnie wolnym terminem zadysponować.
2. Jeśli fakt jednostronnej zajętości nie został odnotowany decydują ZASADY ORGANIZACJI SPOTKAŃ NASTOLIGI.
Patrz punkt 4. ZASAD ORGANIZACJI SPOTKAŃ NASTOLIGI.
3. W pozostałych przypadkach nie rozegranie meczu w terminie promuje zespół gości.

ZESTAWY PAR - TERMINARZ NASTOL CUP

Ćwierćfinały NASTOL CUP
30-01-2018 08-01 Spartakus Toruń - Demogorgon Wrocław 32:60
30-01-2018 07-02 WKS Mezowo - ANDY Bydgoszcz 16:75
29-01-2018 06-03 Paulos Bydgoszcz - Lukas Toruń 47:43
29-01-2018 05-04 KS Żużlowiec Toruń - KS Rzeszów 32:55

Półfinały NASTOL CUP
15-02-2018 04-01 KS Rzeszów - Demogorgon Wrocław 42:45
15-02-2018 03-02 Paulos Bydgoszcz - ANDY Bydgoszcz 32:61

FINAŁ NASTOL CUP
08-03-2018 02-01 ANDY Bydgoszcz - Demogorgon Wrocław 45:45

Demogorgon Wrocław - Zdobywca N-Cup
ANDY Bydgoszcz - Finalista N-Cup

===========================================================

Oficjalna lista startowa 31 sezonu Nastoligi :

1. Demogorgon Wrocław (4.11) Asteck666 (A)
2. ANDY Bydgoszcz (5.32) Andy.bdg (B)
3. Paulos Bydgoszcz (4.07) Paulos (B)
4. KS Żużlowiec Toruń (2.01) Hermes (A)
5. KS Rzeszów (4.06) Matik87 (B)
6. Lukas Toruń (4.02) Lukas (A)
7. WKS Mezowo (5.25) Jszm18 (A)
8. Spartakus Toruń (5.11) Scorpic1976 (B)

System rozgrywek fazy grupowej :


Zespoły grupy A : 1 , 4 , 6 , 7
Zespoły grupy B : 2 , 3 , 5 , 8


Terminy meczów Nastoligi :

1 - 02.I (wtorek)
2 - 08.I
3 - 15.I - ustalenie gospodarzy 1/4 Nastol Cup
4 - 22.I
NC 25.I - 1/4 Nastol Cup
5 - 29.I
6 - 05.II - ustalenie gospodarzy 1/2 Nastol Cup
7 - 12.II
NC 15.II - 1/2 Nastol Cup
8 - 19.II
9 - 26.II - ustalenie gospodarza finału Nastol Cup
10 05.III
NC 08.III - Finał Nastol Cup

Andy.bdg - 2018-03-27, 22:04

Oficjalna lista startowa 32 sezonu Nastoligi :

1. NASTOLIGA
1. ANDY Bydgoszcz (4.09) Andy.bdg
2. Demogorgon Wrocław (5.15) Asteck666
3. Paulos Bydgoszcz (4.07) Paulos
4. Lukas Toruń (5.05) Lukas
5. KS Rzeszów (4.06) Matik87
6. KS Żużlowiec Toruń (2.01) Hermes

2. NASTOLIGA
1. Spartakus Toruń (4.06) Scorpic1976
2. WKS Mezowo (5.25) Jszm18
3. NOVUM Bydgoszcz (5.30) Raffi
4. Car(L)os Team Gyddanyzc (6.26) CarLos_Wallace

Terminy meczów Nastoligi :

1 - 02.IV
2 - 09.IV
3 - 16.IV
4 - 23.IV - ustalenie gospodarzy 1/4 Nastol Cup
5 - 30.IV
NC 03.V - 1/4 Nastol Cup
6 - 07.V
7 - 14.V - ustalenie gospodarzy 1/2 Nastol Cup
8 - 21.V
NC 24.V - 1/2 Nastol Cup
9 - 28.V
10 04.VI - ustalenie gospodarza finału Nastol Cup
B1 11.VI
NC 14.VI - Finał Nastol Cup
B2 18.VI

Andy.bdg - 2018-03-27, 23:26

ROZEGRANE KOLEJKI SPOTKAŃ NASTOLIGI SEZONU 32
Kolejno: Data Grupa_Nr_kolejki Gospodarz-Gość WYNIK (1.WYNIK)

KOLEJKA 01
2018-04-02 1N01 Demogorgon Wrocław - ANDY Bydgoszcz 52:41
2018-04-02 1N01 Paulos Bydgoszcz - Lukas Toruń 60:33
2018-04-17 1N01 KS Żużlowiec Toruń - KS Rzeszów 47:40
2018-04-02 2N01 Car(L)os Team Gyddanyzc - Spartakus Toruń 17:52
2018-04-05 2N01 NOVUM Bydgoszcz - WKS Mezowo 60:33

KOLEJKA 02
2018-04-09 1N02 ANDY Bydgoszcz - Paulos Bydgoszcz 57:36
2018-04-09 1N02 KS Rzeszów - Demogorgon Wrocław 21:63
2018-04-09 1N02 Lukas Toruń - KS Żużlowiec Toruń 54:36
2018-04-10 2N02 Spartakus Toruń - NOVUM Bydgoszcz 44:46
2018-04-09 2N02 WKS Mezowo - Car(L)os Team Gyddanyzc 43:26

KOLEJKA 03
2018-04-16 1N03 Lukas Toruń - ANDY Bydgoszcz 25:65
2018-04-16 1N03 Demogorgon Wrocław - KS Żużlowiec Toruń 71:21
2018-04-16 1N03 Paulos Bydgoszcz - KS Rzeszów 64:23
2018-04-16 2N03 WKS Mezowo - Spartakus Toruń 33:59
2018-04-16 2N03 Car(L)os Team Gyddanyzc - NOVUM Bydgoszcz 23:58

KOLEJKA 04
2018-04-23 1N04 ANDY Bydgoszcz - KS Rzeszów 70:17
2018-04-23 1N04 Demogorgon Wrocław - Lukas Toruń 67:23
2018-04-23 1N04 KS Żużlowiec Toruń - Paulos Bydgoszcz 24:66
2018-04-23 2N04 Spartakus Toruń - WKS Mezowo 28:56 (59:33)
2018-04-25 2N04 NOVUM Bydgoszcz - Car(L)os Team Gyddanyzc 65:7 (58:23)

KOLEJKA 05
2018-04-30 1N05 KS Żużlowiec Toruń - ANDY Bydgoszcz 18:73
2018-04-30 1N05 Paulos Bydgoszcz - Demogorgon Wrocław 35:57
2018-04-30 1N05 KS Rzeszów - Lukas Toruń 54:33
2018-04-30 2N05 NOVUM Bydgoszcz - Spartakus Toruń 54:36 (46:44)
2018-04-30 2N05 Car(L)os Team Gyddanyzc - WKS Mezowo 16:41 (26:43)

KOLEJKA 06
2018-05-07 1N06 ANDY Bydgoszcz - KS Żużlowiec Toruń 70:20 (73:18)
2018-05-07 1N06 Demogorgon Wrocław - Paulos Bydgoszcz 63:30 (57:35)
2018-05-07 1N06 Lukas Toruń - KS Rzeszów 51:36 (33:54)
2018-05-07 2N06 Spartakus Toruń - Car(L)os Team Gyddanyzc 36:30 (52:17)
2018-05-07 2N06 WKS Mezowo - NOVUM Bydgoszcz 31:50 (33:60)

KOLEJKA 07
2018-05-14 1N07 KS Rzeszów - ANDY Bydgoszcz 24:63 (17:70)
2018-05-14 1N07 Lukas Toruń - Demogorgon Wrocław 15:75 (23:67)
2018-05-14 1N07 Paulos Bydgoszcz - KS Żużlowiec Toruń 58:32 (66:24)
2018-05-21 2N07 Car(L)os Team Gyddanyzc - NOVUM Bydgoszcz 20:55
2018-05-14 2N07 Spartakus Toruń - WKS Mezowo 48:33

KOLEJKA 08
2018-05-21 1N08 ANDY Bydgoszcz - Lukas Toruń 72:19 (65:25)
2018-05-21 1N08 KS Żużlowiec Toruń - Demogorgon Wrocław 23:68 (21:71)
walkower! 1N08 KS Rzeszów - Paulos Bydgoszcz 0:40 !! (23:64)
2018-05-15 2N08 NOVUM Bydgoszcz - Car(L)os Team Gyddanyzc 65:14 (55:20)
2018-05-21 2N08 WKS Mezowo - Spartakus Toruń 36:57 (33:48)

KOLEJKA 09
2018-05-28 1N09 Paulos Bydgoszcz - ANDY Bydgoszcz 39:54 (36:57)
2018-05-28 1N09 Demogorgon Wrocław - KS Rzeszów 70:17 (63:21)
2018-05-28 1N09 KS Żużlowiec Toruń - Lukas Toruń 43:47 (36:54)
2018-05-29 2N09 Spartakus Toruń - NOVUM Bydgoszcz 9:75
2018-05-28 2N09 Car(L)os Team Gyddanyzc - WKS Mezowo 32:43

KOLEJKA 10
2018-06-04 1N10 ANDY Bydgoszcz - Demogorgon Wrocław 43:47 (41:52)
2018-06-05 1N10 Lukas Toruń - Paulos Bydgoszcz 32:60 (33:60)
walkower! 1N10 KS Rzeszów - KS Żużlowiec Toruń 0:40 !! (40:47)
2018-06-04 2N10 NOVUM Bydgoszcz - Spartakus Toruń 47:43 (75:9)
2018-06-04 2N10 WKS Mezowo - Car(L)os Team Gyddanyzc 40:38 (43:32)

TABELE WSZYSTKICH NASTOLIG SEZONU 32
Kolejno: miejsce | w-r-p | b | mpz:mps | pkt | SM-team (liga.gr) SM-user

1. NASTOLIGA
| 1. | 10-0-00 | 5 | 633:269 | 25 | Demogorgon Wrocław (5.15) Asteck666
| 2. | 08-0-02 | 4 | 608:297 | 20 | ANDY Bydgoszcz (4.09) Andy.bdg
| 3. | 06-0-04 | 3 | 488:375 | 15 | Paulos Bydgoszcz (4.07) Paulos
| 4. | 03-0-07 | 1 | 332:568 | 07 | Lukas Toruń (5.05) Lukas
---------------------------------------------------------------------------------
| 5. | 02-0-08 | 1 | 304:547 | 05 | KS Żużlowiec Toruń (2.01) Hermes
=============================================
| 6. | 01-0-09 | 1 | 232:541 | 03 | KS Rzeszów (4.06) Matik87 !! !!

2. NASTOLIGA
| 1. | 10-0-00 | 5 | 575:260 | 25 | NOVUM Bydgoszcz (5.30) Raffi
=============================================
| 2. | 05-0-05 | 2 | 412:427 | 12 | Spartakus Toruń (4.06) Scorpic1976
---------------------------------------------------------------------------------
| 3. | 05-0-05 | 3 | 389:414 | 13 | WKS Mezowo (5.25) Jszm18
| 4. | 00-0-10 | 0 | 223:498 | 00 | Car(L)os Team Gyddanyzc (6.26) CarLos_Wallace

TERMINARZ SPOTKAŃ NASTOLIGI SEZONU 32
Kolejno: Data Grupa_Nr_kolejki Gospodarz-Gość WYNIK (1.WYNIK)

Baraże o 1. Nastoligę
2018-06-11 1B1N Spartakus Toruń - KS Żużlowiec Toruń 54:39
2018-07-10 2B1N KS Żużlowiec Toruń - Spartakus Toruń 48:42

Andy.bdg - 2018-07-13, 20:11

Oficjalna lista startowa 33 sezonu Nastoligi :

1. NASTOLIGA
1. Demogorgon Wrocław (6.37) Asteck666
2. ANDY Bydgoszcz (4.09) Andy.bdg
3. Paulos Bydgoszcz (4.07) Paulos
4. Lukas Toruń (6.05) Lukas
5. NOVUM Bydgoszcz (6.51) Raffi
6. Spartakus Toruń (4.06) Scorpic1976


2. NASTOLIGA
1. KS Żużlowiec Toruń (3.01) Hermes
2. WKS Mezowo (5.25) Jszm18
3. Car(L)os Team Gyddanyzc (6.26) CarLos_Wallace
4. OLEK Zielona Góra (3.03) Olek-66
5. Unia Osielsko (5.27) Yarekcy
6. Konkretny Team SK (6.41) Rafiii111

Andy.bdg - 2018-07-13, 20:23

ROZEGRANE KOLEJKI SPOTKAŃ NASTOLIGI SEZONU 33
Kolejno: Data Grupa_Nr_kolejki Gospodarz-Gość WYNIK (1.WYNIK)

KOLEJKA 01
2018-07-16 1N01 ANDY Bydgoszcz - Demogorgon Wrocław 44:46
2018-07-16 1N01 Paulos Bydgoszcz - Lukas Toruń 66:26
2018-07-24 1N01 Spartakus Toruń - NOVUM Bydgoszcz 19:73
2018-07-16 2N01 WKS Mezowo - KS Żużlowiec Toruń 52:38
2018-07-20 2N01 Car(L)os Team Gyddanyzc - OLEK Zielona Góra 60:27
2018-07-16 2N01 Konkretny Team SK - Unia Osielsko 55:6

KOLEJKA 02
2018-07-23 1N02 Demogorgon Wrocław - Paulos Bydgoszcz 55:36
2018-07-23 1N02 NOVUM Bydgoszcz - ANDY Bydgoszcz 60:33
2018-08-07 1N02 Lukas Toruń - Spartakus Toruń 39:54
2018-07-23 2N02 KS Żużlowiec Toruń - Car(L)os Team Gyddanyzc 43:38
2018-07-23 2N02 Unia Osielsko - WKS Mezowo 32:57
2018-07-26 2N02 OLEK Zielona Góra - Konkretny Team SK 32:61

KOLEJKA 03
2018-08-01 1N03 Lukas Toruń - Demogorgon Wrocław 22:69
2018-07-30 1N03 ANDY Bydgoszcz - Spartakus Toruń 67:26
2018-07-30 1N03 Paulos Bydgoszcz - NOVUM Bydgoszcz 18:74
2018-07-30 2N03 OLEK Zielona Góra - KS Żużlowiec Toruń 40:40
2018-07-30 2N03 WKS Mezowo - Konkretny Team SK 40:50
2018-07-30 2N03 Car(L)os Team Gyddanyzc - Unia Osielsko 63:24

KOLEJKA 04
2018-08-06 1N04 Demogorgon Wrocław - NOVUM Bydgoszcz 37:53
2018-08-06 1N04 ANDY Bydgoszcz - Lukas Toruń 74:16
2018-08-06 1N04 Spartakus Toruń - Paulos Bydgoszcz 26:64
2018-08-06 2N04 KS Żużlowiec Toruń - Unia Osielsko 61:29
2018-08-06 2N04 WKS Mezowo - OLEK Zielona Góra 46:29
2018-08-06 2N04 Konkretny Team SK - Car(L)os Team Gyddanyzc 58:29

KOLEJKA 05
2018-08-13 1N05 Spartakus Toruń - Demogorgon Wrocław 18:72
2018-08-13 1N05 Paulos Bydgoszcz - ANDY Bydgoszcz 44:46
2018-08-13 1N05 NOVUM Bydgoszcz - Lukas Toruń 75:15
2018-08-13 2N05 Konkretny Team SK - KS Żużlowiec Toruń 52:38
2018-08-13 2N05 Car(L)os Team Gyddanyzc - WKS Mezowo 37:50
2018-08-13 2N05 Unia Osielsko - OLEK Zielona Góra 35:54

KOLEJKA 06
2018-08-20 1N06 Demogorgon Wrocław - Spartakus Toruń 68:22 (72:18)
2018-08-20 1N06 ANDY Bydgoszcz - Paulos Bydgoszcz 57:35 (46:44)
2018-08-20 1N06 Lukas Toruń - NOVUM Bydgoszcz 17:71 (15:75)
2018-08-20 2N06 KS Żużlowiec Toruń - Konkretny Team SK 41:49 (38:52)
2018-08-20 2N06 WKS Mezowo - Car(L)os Team Gyddanyzc 49:38 (50:37)
2018-08-20 2N06 OLEK Zielona Góra - Unia Osielsko 62:28 (54:35)

TABELE WSZYSTKICH NASTOLIG SEZONU 33
Kolejno: miejsce | w-r-p | b | mpz:mps | pkt | SM-team (liga.gr) SM-user

1. NASTOLIGA
| 1. | 06-0-00 | 1 | 406:139 | 13 | NOVUM Bydgoszcz (6.51) Raffi
| 2. | 05-0-01 | 1 | 347:195 | 11 | Demogorgon Wrocław (6.37) Asteck666
| 3. | 04-0-02 | 1 | 321:227 | 09 | ANDY Bydgoszcz (4.09) Andy.bdg
| 4. | 02-0-04 | 0 | 263:284 | 04 | Paulos Bydgoszcz (4.07) Paulos
| 5. | 01-0-05 | 0 | 165:383 | 02 | Spartakus Toruń (4.06) Scorpic1976
| 6. | 00-0-06 | 0 | 135:409 | 00 | Lukas Toruń (6.05) Lukas

2. NASTOLIGA
| 1. | 06-0-00 | 1 | 325:186 | 13 | Konkretny Team SK (6.41) Rafiii111
| 2. | 05-0-01 | 1 | 294:224 | 11 | WKS Mezowo (5.25) Jszm18
| 3. | 02-1-03 | 1 | 244:270 | 06 | OLEK Zielona Góra (3.03) Olek-66
| 4. | 02-1-03 | 0 | 261:260 | 05 | KS Żużlowiec Toruń (3.01) Hermes
| 5. | 02-0-04 | 0 | 265:251 | 04 | Car(L)os Team Gyddanyzc (6.26) CarLos_Wallace
| 6. | 00-0-06 | 0 | 154:352 | 00 | Unia Osielsko (5.27) Yarekcy

TERMINARZ SPOTKAŃ NASTOLIGI SEZONU 33
Kolejno: Data Grupa_Nr_kolejki Gospodarz-Gość WYNIK (1.WYNIK)

KOLEJKA 07
2018-08-27 1N07 NOVUM Bydgoszcz - Demogorgon Wrocław 0:0 (53:37)
2018-08-27 1N07 Lukas Toruń - ANDY Bydgoszcz 0:0 (16:74)
2018-08-27 1N07 Paulos Bydgoszcz - Spartakus Toruń 0:0 (64:26)
2018-08-27 2N07 Unia Osielsko - KS Żużlowiec Toruń 0:0 (29:61)
2018-08-27 2N07 OLEK Zielona Góra - WKS Mezowo 0:0 (29:46)
2018-08-27 2N07 Car(L)os Team Gyddanyzc - Konkretny Team SK 0:0 (29:58)

KOLEJKA 08
2018-09-03 1N08 Demogorgon Wrocław - Lukas Toruń 0:0 (69:22)
2018-09-03 1N08 Spartakus Toruń - ANDY Bydgoszcz 0:0 (26:67)
2018-09-03 1N08 NOVUM Bydgoszcz - Paulos Bydgoszcz 0:0 (74:18)
2018-09-03 2N08 KS Żużlowiec Toruń - OLEK Zielona Góra 0:0 (40:40)
2018-09-03 2N08 Konkretny Team SK - WKS Mezowo 0:0 (50:40)
2018-09-03 2N08 Unia Osielsko - Car(L)os Team Gyddanyzc 0:0 (24:63)

KOLEJKA 09
2018-09-10 1N09 Paulos Bydgoszcz - Demogorgon Wrocław 0:0 (36:55)
2018-09-10 1N09 ANDY Bydgoszcz - NOVUM Bydgoszcz 0:0 (33:60)
2018-09-10 1N09 Spartakus Toruń - Lukas Toruń 0:0 (54:39)
2018-09-10 2N09 Car(L)os Team Gyddanyzc - KS Żużlowiec Toruń 0:0 (38:43)
2018-09-10 2N09 WKS Mezowo - Unia Osielsko 0:0 (57:32)
2018-09-10 2N09 Konkretny Team SK - OLEK Zielona Góra 0:0 (61:32)

KOLEJKA 10
2018-09-17 1N10 Demogorgon Wrocław - ANDY Bydgoszcz 0:0 (46:44)
2018-09-17 1N10 Lukas Toruń - Paulos Bydgoszcz 0:0 (26:66)
2018-09-17 1N10 NOVUM Bydgoszcz - Spartakus Toruń 0:0 (73:19)
2018-09-17 2N10 KS Żużlowiec Toruń - WKS Mezowo 0:0 (38:52)
2018-09-17 2N10 OLEK Zielona Góra - Car(L)os Team Gyddanyzc 0:0 (27:60)
2018-09-17 2N10 Unia Osielsko - Konkretny Team SK 0:0 (6:55)

Baraże o 1. Nastoligę
2018-09-24 1B1N 2N - 1N 0:0
2018-10-01 2B1N 1N - 2N 0:0

Hermes - 2018-08-27, 06:35

Unia Osielsko 2018-08-26 11:48:24 2018-08-27 21:00:00 Wyjazd Anuluj

nie przyjeta

pacjent dostal newsa i go olal

Otrzymano: 2018-08-26 12:50:07
Treść: zapka wisi

rafiii111 - 2018-09-10, 18:52

Kolejka 09
Konkretny Team SK 63 : 27 OLEK Zielona Góra

Hermes - 2018-09-10, 21:51

Car(L)os Team Gyddanyzc 46 : 44 KS Żużlowiec Toruń

po weryfikacji 43-44

15. Gabriel Radliński - 3 (3) -21 lat

Spartakus Toruń 60 : 32 Lukas Toruń

Raffi - 2018-09-12, 21:47

KOLEJKA 09

ANDY BYDGOSZCZ 41 : 51 NOVUM BYDGOSZCZ

Olek66 - 2018-09-13, 16:44

KS.Żużlowiec Toruń - Olek Zielona Góra 47 - 43
rafiii111 - 2018-09-14, 16:11

Wysłane propozycje
Przeciwnik Data wyzwania Data sparingu Miejsce Opcje
Unia Osielsko 2018-09-11 10:13:18 2018-09-17 18:00:00 Wyjazd Anuluj
Unia Osielsko 2018-09-11 10:13:22 2018-09-17 21:00:00 Wyjazd Anuluj

Zaproszenia wiszą, a przeciwnik: Ost. online: 2018-09-09 23:01:23

Olek66 - 2018-09-17, 12:52

Olek Zielona Góra - Car(L)os Team Gyddanyzc. 49 : 41
Raffi - 2018-09-17, 18:47

KOLEJKA 10

NOVUM BYDGOSZCZ 69 : 21 SPARTAKUS TORUŃ



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group